SOC dla ochrony sieci

Kwi 19, 2021

0

SOC dla ochrony sieci

Komputery i systemy wykorzystujące technologie informacyjne w różnych firmach i instytucjach przez cały czas zagrożone są działaniami ze strony hakerów i co jeszcze gorsze –  stratami wynikającymi z ich przebiegłych poczynań. Straty, zarówno wizerunkowe, jak i pieniężne. Istnieją jednak odpowiednie systemy zabezpieczeń, dzięki którym takim zagrożeniom można skutecznie zapobiegać.

Podstawy funkcjonowania działu security operations center

Security Operations Center, a w skrócie SOC, to obszar, który ma dawać pewność informatycznego bezpieczeństwa i ochrony danych. To centrum, złożone ze specjalistów, w którym działania ochronne obejmują 3 zasadnicze obszary:

  • procedury i procesy
  • ludzie
  • technologie

Takie trzony SOC zapewniają każdej instytucji, która z nich korzysta monitorowanie, a także rozpoznawanie zagrożeń w systemach i późniejszą analizę tego, w jakim stopniu infrastruktura IT jest bezpieczna. SOC daje też szybką reakcję na różne sytuacje, które mogą odbić się źle na danej organizacji, firmie czy przedsiębiorstwie. Usługi realizowane przez zespół Security Operations Center najczęściej są wykonywane przez wyspecjalizowaną, przygotowaną do tego celu specjalną komórkę. Taka grupa fachowców, w skład której wchodzą eksperci, dysponuje odpowiednią wiedzą o technikach najczęściej dokonywanych atakach na sieć, jak również o innych, najbardziej złożonych zagadnieniach związanych z zagrożeń, dzięki czemu różne incydenty są szybko wykrywane i eliminowane.

Zapobieganie incydentom

We wszystkich przypadkach monitorowane są występujące w sieci klienta zdarzenia. Są zatem zbierane i analizowane. Najpierw poddaje się je szerokiej analizie. Później sprawdzane są przez przedstawicieli zespołu. Kolejnym krokiem jest wychwytywanie zdarzeń mogących zaważyć na bezpieczeństwie, a w dalszej kolejności ocena wpływu danego incydentu IT na sieć. Kiedy system wykryje incydent zagrażający bezpieczeństwu, ekspert podejmuje dalszą analizę. Fachowcy SOC szybko reagują w przypadku wykrycia każdego, najmniejszego nawet incydentu.