System zarządzania bezpieczeństwem w organizacji

Sie 29, 2018

0

System zarządzania bezpieczeństwem w organizacji

System zarządzania bezpieczeństwem jest elementem składowym zarządzania organizacją. Jego kluczowym założeniem jest ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpieczeństwa. Dąży się do tego poprzez ograniczenie ryzyka.

Jak ograniczyć ryzyko?

Ograniczenie ryzyka w organizacji powinno się rozpocząć przede wszystkim od identyfikacji czynników, które mogą je wywołać. Następnie powinny być podjęte działania, które ograniczą ryzyko do poziomu akceptowalnego. Za bezpieczeństwo odpowiedzialne jest przede wszystkim kierownictwo danej organizacji. Stan bezpieczeństwa uważany jest moment, kiedy zagrożenia ograniczone są do minimum, a przy tym są stale kontrolowane w czasie procesu identyfikacji zagrożeń i zarządzania ryzykiem. W innym wypadku ciężko jest mówić o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

System zarządzania bezpieczeństwem – korzyści

Wdrożenie i utrzymanie procesu bezpieczeństwa przynosi organizacji wiele korzyści. Możemy do nich zaliczyć m.in.:
– świadomość procesów zachodzących w organizacji,
– usystematyzowany schemat organizacyjny ,
– podniesienie bezpieczeństwa pracowników,
– podniesienie jakości świadczonych usług,
– zwiększenie zaufania kontrahentów wobec organizacji.
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest uznawane za nawyk kluczowy, dzięki któremu dobre praktyki rozszerzają się na inne dziedziny funkcjonowania organizacji. To właśnie z tego względu system zarządzania bezpieczeństwem jest tak wartościowym mechanizmem.